Počet volných míst v kurzu:  8

Kurz se zaměřuje na zdokonalení tlumočníků v jejich jazykových dovednostech, přičemž tematicky je zaměřen na oblast IT a výpočetní techniky. Kurz zlepšuje u frekventantů mimo jiné schopnost adekvátně tlumočit či překládat mezi českým znakovým jazykem a českým jazykem, zdokonaluje schopnost porozumění neslyšícím klientům různých generací a z různých regionů a schopnost přizpůsobit svůj jazykový projev neslyšícímu klientovi. Frekventanti si v kurzu rovněž osvojí slovní zásobu z oblasti IT a výpočetní techniky, a to jak v českém znakovém jazyce, tak i v češtině. Kurz je vyučován neslyším lektorem. Náplň výuky se řídí aktuálními potřebami všech frekventantů a systematicky zvyšuje jejich kompetence v českém znakovém jazyce tak, aby získali v této oblasti větší tlumočnickou jistotu. Frekventanti mají během celého kurzu prostor klást otázky a analyzovat konkrétní problematické situace z jejich praxe, které se vztahují k danému tématu.

Kurz povede Mgr. et. Bc. Tomáš Sklenák.

8 vyuč. hodin

Období Dny Čas Místo
15.06.2024 sobota 9:00–16:00 Praha, Bulharská 734/28

Akreditováno MPSV pod č. A2023/1132-SP/PC/VP 

*Na tento kurz se nevztahují žádné slevy.

2.150 Kč