Počet volných míst v kurzu:  7

První blok neboli úvodní kurz se zaměří na strukturu RRZJ, jeho obsah jako východisko k Popisům referenčních úrovní ČZJ A1–B2, jejich význam a možnosti použití. 

První kurz je vstupní, ve kterém se účastníci podrobně a interaktivní formou (teoretický základ, praktické úkoly, cvičení, diskuze) seznámí s oběma dokumenty (RRZJ a Popisy ČZJ)**. Cílem kurzu je pochopení obsahu obou dokumentů, ovládnutí užité jazykové terminologie a stylu, získání dovednosti rychlé orientace a vyhledávání v textu, nabytí kompetence užití obou dokumentů v každodenní praxi (např. při plánování výuky českého znakového jazyka, ověřování znalostí studentů apod.) 

Kurz Referenční rámec pro ZJ a Popisy referenčních úrovní A1–B2 pro ČZJ je rozdělen do tří bloků: První blok je povinné pro návaznost na druhý a třetí blok, který je volitelný. 

V případě objednávky všech 3kurzů/bloků 6000 Kč. (napište do poznámky)

Kurz je určen poučeným neslyšícím pedagogickým pracovníkům všech stupňů škol pro sluchově postižené, vyšších odborných škol i univerzit, na kterých se vyučuje český znakový jazyk jako cizí jazyk, tvůrcům výukových sylabů; tvůrcům testům pro prověřování znalostí českého znakového jazyka; tvůrcům státních maturit, ale i lektorům a tlumočníkům českého znakového jazyka.

Kurz povedou samotní autoři dokumentu: Mgr. Radka Nováková, PhDr. Romana Petráňová, Ph.D., Mgr. Lucie Štádlerová, Mgr. Denisa Lachmanová, Vladimír Šimon.

Kurz bude primárně veden v českém znakovém jazyce.

8 vyuč. hodin

Období Dny Čas Místo
19.10.2024 sobota 9:00–16:00 Praha, Bulharská 734/28

** Referenční rámec pro znakové jazyky – opora pro tvorbu referenčních popisů českého znakového jazyka (dále jen RRZJ) a Popisy referenčních úrovní A1 – B2 1 pro český znakový jazyk (dále jen Popisy ČZJ)2.150 Kč