Co děláme

Naším cílem je šířit český znakový jazyk a informace o komunitě neslyšících, abychom co nejvíce přispěli k rovnosti světů neslyšících a slyšících. Proto učíme veřejnost a různé profesní skupiny český znakový jazyk.

Zaměstnáváme vyškolené a zkušené lektory, kteří nabízejí individuální přístup, odborné znalosti a učí námi osvědčenými pedagogickými metodami.

Nejsme jen „jazyková škola“, ale institut odborníků a lektorů, kteří se zapojují do různých odborných i osvětových aktivit, poskytují konzultace k metodě výuky i komunitě a kultuře neslyšících.

//www.pevnost.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/Lukas-2-modul-podzim-2023-www-scaled.jpg

TYPY KURZŮ:

SKUPINOVÉ KURZY

Skupinové kurzy jsou uspořádány do sedmi pětiměsíčních modulů a osmého, udržovacího modulu. Kapacita kurzu v prezenční podobě je 4–8 studentů, pokud je výuka realizována online 2–5 studentů. Po absolvování závěrečné zkoušky z každého kurzu obdrží absolventi osvědčení o úspěšném zakončení kurzu a mohou postoupit do vyššího modulu.

Při výuce používáme kombinaci dvou výukových metod. Jedná se o tzv. přímou metodu a metodu immersion. To v praxi znamená, že celá hodina probíhá pouze v českém znakovém jazyce bez účasti českého jazyka (s výjimkou vyšších modulů, kdy studenti pracují s překlady). Výukovou metodou jsme se nechali inspirovat v zahraničí, zejména ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii.

INDIVIDUÁLNÍ KURZY

Individuální kurzy jsou vytvářeny podle konkrétních potřeb, obsahově však kopírují skupinové kurzy. Ale čas, frekvence a délka výuky se řídí podle přání studenta. Po absolvování individuální výuky může student, stejně jako studenti skupinových kurzů, kurz absolvovat závěrečnou zkouškou a postoupit do dalšího modulu.

KURZY NA MÍRU

Kurzy na míru reagují na poptávku dané skupiny i jednotlivce. Podle konkrétních přání můžeme přizpůsobit termín, čas, místo i obsah samotné výuky. Kurzy na míru mohou být sestaveny pro různé profesní skupiny, pro jednotlivce, kteří se v osobním a pracovním životě setkávají s neslyšícími a chtěli by s nimi rozumět, nebo mohou být vytvořeny pro slyšící rodiny a širší příbuzné jednoho neslyšícího člena.

//www.pevnost.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/IK-Zachova-Tomas-B-www-scaled.jpg
//www.pevnost.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/studio-do-www-scaled.jpg
PŘEKLADY A SUPERVIZE

Kromě kurzů českého znakového jazyka nabízíme také možnost objednat si překlad textů z českého jazyka do českého znakového jazyka. Nabízíme také jazykovou supervizi začínajícím, ale i pokročilým tlumočníkům českého znakového jazyka, pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a dalším profesím setkávajícím se s neslyšícími klienty.