Často kladené otázky

Začneme od konce. Znaková čeština je uměle vytvořený komunikační systém (není to přirozený jazyk). Využívá gramatiku češtiny a slovní/znakovou zásobu znakového jazyka. Znakovaná čeština vyhovuje např. nedoslýchavým nebo ohluchlým lidem. Znaková řeč neexistuje! Je to zastaralý termín, který kdysi souhrnně označoval jak znakový jazyk, tak znakovou češtinu. Dnes už se tento termín nepoužívá. Znakový jazyk je přirozený jazyk Neslyšících. Má vlastní gramatiku, pravidla. Jedná se o plnohodnotný jazyk, který Vás budeme učit v našich kurzech!
Na tuto otázku není jednotná odpověď. Doba, za kterou student získá potřebnou kompetenci českého znakového jazyka, je velice individuální. Záleží zejména na frekvenci výuky. Studentům také doporučujeme, aby navštěvovali různé kulturní akce Neslyšících a znakový jazyk používali co nejvíce v praxi.
Doporučujeme Vám začít s našimi kurzy českého znakového jazyka. Po získání dostatečné jazykové kompetence se můžete přihlásit do specializovaných kurzů pro tlumočníky, které rovněž nabízíme. Dále tyto kurzy nabízí Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s., či organizace EduCor, které umožňují zájemcům o tlumočnickou profesi získat patřičné praktické i teoretické znalosti a dovednosti.
Určitě můžete! Ozvěte se co nejdříve manažerce kurzu. Sdělí Vám, ve kterém kurzu je ještě volné místo a nabídne Vám doučovací lekce.
Doporučujeme Vám přihlásit se na osobní pohovor s koordinátorkou kurzů, která Vám na základě testu a pohovoru doporučí nejvhodnější úroveň kurzu. Termín pohovoru je možné domluvit si e-mailem.
Můžete si vybrat nejen lektora, ale také místo, čas, náplň a frekvenci kurzu. Stačí jen vyplnit objednávkový formulář.
Studentům nabízíme možnost rozložit kurzovné do 2 měsíčních splátek. Stačí se jen domluvit! Vždy je ale potřeba, aby bylo do úvodní hodiny kurzu uhrazeno nevratné zápisné kurzu.
Všichni studenti skupinových kurzů obdrží na začátku kurzu náš výukový materiál, který zahrnuje cvičení a výuková videa a pomáhá při domácí přípravě. Studentům 1.–3. modulu je nově k dispozici e-learningová platforma, kde je jim vše k dispozici online. Postupně budeme tuto platformu zavádět i pro další moduly.