• Profesionální přístup

  Léty prověřená metodika výuky

  Zkušení a proškolení neslyšící lektoři

CO U NÁS NAJDETE?

CO U NÁS NAJDETE?

 1. kurzy českého znakového jazyka
 2. osvětová činnost o komunitě neslyšících a jejich jazyce
 3. jazykové poradenství a podpora pro rodiče neslyšících dětí
 4. překlady do českého znakového jazyka
 5. výzkumy o jazyce a kultuře neslyšících
 6. advokační činnost v oblasti komunikace neslyšících

SPECIALIZOVANÉ KURZY

SPECIALIZOVANÉ KURZY

pro různé profese
a pro rodiče neslyšících dětí

KURZY NA MÍRU

KURZY NA MÍRU

podle konkrétních představ
a přání pro firmy,
zájmové skupiny i jednotlivce

AKREDITOVANÉ KURZY

AKREDITOVANÉ KURZY

skupinové i individuální
pro všechny cílové skupiny

KURZY PREZENČNÍ

KURZY PREZENČNÍ

online, letní intenzivní, víkendové

Co děláme

Pevnost funguje již od roku 2000. Jejím posláním je uchovávat dědictví komunity neslyšících: šířit kulturu neslyšících a český znakový jazyk jako přirozený a plnohodnotný jazyk a podporovat jeho rozvoj.

VÍCE

Proč se učit český znakový jazyk u nás?

Naučíte se neobvyklý a velice zajímavý jazyk.

 • NAUČÍTE SE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK TAK, JAK JEJ POUŽÍVAJÍ NESLYŠÍCÍ.
 • NAUČÍTE SE JAK ZNAKOVOU ZÁSOBU, TAK GRAMATIKU ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA.
 • NAUČÍTE SE ROZUMĚT A KOMUNIKOVAT V BĚŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH.

Otevře se vám krásný svět Neslyšících.

 • OTEVŘE SE VÁM SVĚT NESLYŠÍCÍCH SKRZE NESLYŠÍCÍ LEKTORY I JEJICH PŘÁTELÉ A RODINY.
 • OTEVŘE SE VÁM PŘÍSTUP K NOVÝM A OBOHACUJÍCÍM INFORMACÍM NEJEN O KULTUŘE A KOMUNITĚ NESLYŠÍCÍCH.

SETKÁTE SE S PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTUPEM.

 • SETKÁTE SE S LEKTORY, KTEŘÍ JSOU RODILÝMI MLUVČÍMI ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA S DLOUHOLETOU PRAXÍ.
 • SETKÁTE SE S VÝUKOU, KTERÁ PROBÍHÁ TZV. PŘÍMOU INTENZIVNÍ METODOU, TEDY POUZE V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE BEZ PŘEKLÁDÁNÍ DO ČEŠTINY.

Oblíbené kurzy

Vyberte si z naší široké nabídky kurzů.

Letní škola je určena široké veřejnosti, tedy všem, kteří se chtějí hravou formou naučit český znakový jazyk. Zúčastnit se může každý, od začátečníků po velmi pokročilé!

Letní škola znakového jazyka je volnočasová vzdělávací akce určena všem studentům českého znakového jazyka, tlumočníkům a rodičům sluchově postižených dětí z celé České republiky. Naším cílem je odstranění jazykové a komunikační bariéry mezi slyšícími a neslyšícími lidmi. V rámci Letní školy, která trvá 5 dní, účastníci absolvují každodenní intenzivní výuku českého znakového jazyka, která je rozdělena do 4–6 skupin dle úrovní, od začátečníků až po pokročilé. Kurzy jsou vedeny zkušenými neslyšícími lektory, kteří jsou rodilými mluvčími českého znakového jazyka. Cílem je zlepšení jazykových a komunikačních kompetencí účastníků v českém znakovém jazyce.

5 lekcí × 270 min.

Období Dny Čas Místo
08.07.2024 – 12.07.2024

pondělí - pátek

9:00–14:45

Praha, Bulharská 734/28

Cena:

Do 31. března 3990,- 

Od 1. dubna 4490,- 

Letní škola znakového jazyka byla v roce 2023 podpořena dotací od Městské části Praha 10.První blok neboli úvodní kurz se zaměří na strukturu RRZJ, jeho obsah jako východisko k Popisům referenčních úrovní ČZJ A1–B2, jejich význam a možnosti použití. 

První kurz je vstupní, ve kterém se účastníci podrobně a interaktivní formou (teoretický základ, praktické úkoly, cvičení, diskuze) seznámí s oběma dokumenty (RRZJ a Popisy ČZJ)**. Cílem kurzu je pochopení obsahu obou dokumentů, ovládnutí užité jazykové terminologie a stylu, získání dovednosti rychlé orientace a vyhledávání v textu, nabytí kompetence užití obou dokumentů v každodenní praxi (např. při plánování výuky českého znakového jazyka, ověřování znalostí studentů apod.) 

Kurz Referenční rámec pro ZJ a Popisy referenčních úrovní A1–B2 pro ČZJ je rozdělen do tří bloků: První blok je povinné pro návaznost na druhý a třetí blok, který je volitelný. 

V případě objednávky všech 3kurzů/bloků 6000 Kč. (napište do poznámky)

Kurz je určen poučeným neslyšícím pedagogickým pracovníkům všech stupňů škol pro sluchově postižené, vyšších odborných škol i univerzit, na kterých se vyučuje český znakový jazyk jako cizí jazyk, tvůrcům výukových sylabů; tvůrcům testům pro prověřování znalostí českého znakového jazyka; tvůrcům státních maturit, ale i lektorům a tlumočníkům českého znakového jazyka.

Kurz povedou samotní autoři dokumentu: Mgr. Radka Nováková, PhDr. Romana Petráňová, Ph.D., Mgr. Lucie Štádlerová, Mgr. Denisa Lachmanová, Vladimír Šimon.

Kurz bude primárně veden v českém znakovém jazyce.

8 vyuč. hodin

Období Dny Čas Místo
19.10.2024 sobota 9:00–16:00 Praha, Bulharská 734/28

** Referenční rámec pro znakové jazyky – opora pro tvorbu referenčních popisů českého znakového jazyka (dále jen RRZJ) a Popisy referenčních úrovní A1 – B2 1 pro český znakový jazyk (dále jen Popisy ČZJ)Kurz je určen všem tlumočníkům v praxi, je zaměřen na porozumění i na produkci v ČZJ. Součástí kurzu je také prostor k diskuzi a analýze problematických situací z praxe.

Akreditovaný Letní intenzivní kurz pro tlumočníky:

Kurz je určen všem tlumočníkům v praxi, vychází z jejich konkrétních potřeb a z potřeb komunity Neslyšících na zdokonalení kvality poskytovaných tlumočnických služeb v různých oblastech.

Tlumočníci si budou v kurzu nacvičovat porozumění různým neslyšícím mluvčím. Budou také sami nahrávání na videokameru. Následné analýzy videonahrávek a sebereflexe projevu k danému tématu pomohou tlumočníkům uvědomit si své silné a slabé stránky a zlepšit svoji produkci znakového jazyka při tlumočení.

Tlumočníci budou mít také prostor klást otázky a analyzovat konkrétní problematické situace z jejich praxe, které se vztahují k danému tématu. Hlavním cílem kurzu je skutečně pomoci tlumočníkům s jazykovými problémy, se kterými se setkávají ve své praxi.

Kurz povedou naši neslyšící lektoři Mgr. Petr Vysuček, Ph.D. a Mgr. Radka Nováková.

Akreditováno MPSV pod č.:

5 lekcí × 270 min.

Období Dny Čas Místo
19.08.2024 – 23.08.2024 pondělí - pátek 9:00–14:45 Praha, Bulharská 734/28

Cena:

Do 30. dubna 5490,- 

Od 1. května 5990,-Reference

Vynikající
Na základě 26 hodnocení
Michaela Přikrylová
Michaela Přikrylová
31. Leden, 2022
Úžasné místo. Něco se naučíte a také se po večeru pobavíte. Nahlédnete do komunity Neslyšících a něco se o nich naučíte. A poznáte tu nové kamarády.
Martina Ptackova
Martina Ptackova
10. Listopad, 2020
Ucastnila jsem se kurzu s lektorem Pepou a byla jsem naprosto spokojena. Profesionalni a zaroven vstricny a pratelsky pristup. Velmi doporucuji!
Tim Curry
Tim Curry
7. Červenec, 2020
The best place in Prague to learn about Czech Deaf culture and Czech sign language. Great teachers. Great fun. Great education for life.
Lucka Vlachova
Lucka Vlachova
23. Říjen, 2018
Úžasní lektoři. Mohu jen doporučit ?

Máte zkušenost s našimi kurzy?
Budeme rádi, když nám napíšete svůj názor.