Počet volných míst v kurzu:  4

Kurz je určen všem tlumočníkům v praxi, je zaměřen na porozumění i na produkci v ČZJ. Součástí kurzu je také prostor k diskuzi a analýze problematických situací z praxe.

Akreditovaný Letní intenzivní kurz pro tlumočníky:

Kurz je určen všem tlumočníkům v praxi, vychází z jejich konkrétních potřeb a z potřeb komunity Neslyšících na zdokonalení kvality poskytovaných tlumočnických služeb v různých oblastech.

Tlumočníci si budou v kurzu nacvičovat porozumění různým neslyšícím mluvčím. Budou také sami nahrávání na videokameru. Následné analýzy videonahrávek a sebereflexe projevu k danému tématu pomohou tlumočníkům uvědomit si své silné a slabé stránky a zlepšit svoji produkci znakového jazyka při tlumočení.

Tlumočníci budou mít také prostor klást otázky a analyzovat konkrétní problematické situace z jejich praxe, které se vztahují k danému tématu. Hlavním cílem kurzu je skutečně pomoci tlumočníkům s jazykovými problémy, se kterými se setkávají ve své praxi.

Kurz povedou naši neslyšící lektoři Mgr. Petr Vysuček, Ph.D. a Mgr. Radka Nováková.

Akreditováno MPSV pod č.:

5 lekcí × 270 min.

Období Dny Čas Místo
19.08.2024 – 23.08.2024 pondělí – pátek 9:00–14:45 Praha, Bulharská 734/28

Cena:

Do 30. dubna 5490,- 

Od 1. května 5990,-5.990 Kč