Počet volných míst v kurzu:  0

Kurz je určen zájemcům, kteří jsou schopni uceleného a gramaticky správného projevu s rodilými mluvčími českého znakového jazyka, dosud ale při komunikaci naráží na různé problémy. 

30 lekcí × 90min.

Období Dny Čas Místo
20.02.2024 – 30.05.2024 úterý, čtvrtek 19:00–20:30 Praha, Bulharská 734/28

1 vyučovací hodina (45 min.) = 125 Kč; 1 lekce (90 min.) = 250 Kč

akreditovaný kurz MŠMT ČR MSMT-6761/2022-1-348**

* Lze uplatnit slevu 15% pro důchodce a studenty a 40% pro rodiče dětí se sluchovým postižením
** Pedagogičtí pracovníci mohou za absolvování kurzu dostat speciální osvědčení s uvedením čísla akreditace v rámci programu DVPP pod MŠMT.

Kurz už probíhá. Nové kurzy budou otevřeny v září. 

7.500 Kč