Počet volných míst v kurzu:  0

Třetí blok se zaměří na RRZJ a Popisy ČZJ jako podklad pro ověřování znalostí ČZJ a plánování výuky, představeny budou různé ověřovací nástroje a postupy. 

Třetí část bude také metodologická, naváže na první dva bloky a zaměří se na ověřování cílů výuky, naplňování studijních plánů a popisů aktivit při ověřování znalostí. Účastníci musí povinně absolvovat první blok, aby mohli pokračovat ve třetím bloku. Účast na druhém bloku není povinná (pro získání komplexních informací je účast doporučená). Prostřednictvím praktických úkolů si účastníci osvojí práci s dokumenty potřebnou pro ověřování průběhu výuky a konkrétní plánování ověřování (jakými aktivitami budou naplněny a ověřovány cíle výuky, jak si sestavit plán ověřování cílů výuky apod.).

Kurz Referenční rámec pro ZJ a Popisy referenčních úrovní A1–B2 pro ČZJ je rozdělen do tří bloků: První blok je povinné pro návaznost na druhý a třetí blok, který je volitelný. 

V případě objednávky všech 3kurzů/bloků 6000 Kč. (napište do poznámky)

Kurz je určen poučeným neslyšícím pedagogickým pracovníkům všech stupňů škol pro sluchově postižené, vyšších odborných škol i univerzit, na kterých se vyučuje český znakový jazyk jako cizí jazyk, tvůrcům výukových sylabů; tvůrcům testům pro prověřování znalostí českého znakového jazyka; tvůrcům státních maturit, ale i lektorům a tlumočníkům českého znakového jazyka.

Kurz povedou samotní autoři dokumentu: Mgr. Radka Nováková, PhDr. Romana Petráňová, Ph.D., Mgr. Lucie Štádlerová, Mgr. Denisa Lachmanová, Vladimír Šimon.

Kurz bude primárně veden v českém znakovém jazyce.

Kurz už je plně obsazen. Další termíny budou vypsány na podzim.

8 vyuč. hodin

Období Dny Čas Místo
01.06.2024 sobota 9:00–16:00 Praha, Bulharská 734/28

** Referenční rámec pro znakové jazyky – opora pro tvorbu referenčních popisů českého znakového jazyka (dále jen RRZJ) a Popisy referenčních úrovní A1 – B2 1 pro český znakový jazyk (dále jen Popisy ČZJ)2.150 Kč